EN
Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Pera Müzesi

8 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla kurduğu bir özel müzedir. Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri; sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, eğitim ve film etkinlikleri ile bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşmakta, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamakta; süreli sergilerle dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarını ülkemiz sanatseverleriyle buluşturmaktadır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, 2005’te açılan Pera Müzesi’yle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat projesinin ikinci önemli adımı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007 yılından beri ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiş “Galeri”si, “Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları”, “Osmanlı Araştırmaları” ve “Bizans Araştırmaları” bölümlerinin yanı sıra kamuya açık kütüphanesi ve Bilgi-Belge Merkezi’yle İstanbul’u uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumu.

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Antalya-Kaleiçi’nde yer alan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, tarihi eser niteliğindeki birkaç eski binanın ve bir kilisenin, Suna ve İnan Kıraç ailesi tarafından satın alınmasının ardından 1993-1995 yılları arasında Sinan Genim tarafından onarılıp, hizmete açılmıştır. Akdeniz dünyasına odaklanmış yüzlerce proje üreten, yayınlar yapan, burs ve destek sağlayan AKMED, 2016 yılı başından itibaren Koç Üniversitesi bünyesinde Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi adıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı

Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL), Türkiye’de bir devlet üniversitesi ile özel bir vakıf arasında yapılan akademik iş birliğinin ilk örneğidir. Kıraça’nın desteği, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Tübitak, DPT ve bir dizi uluslararası proje tarafından finanse edilen NDAL, sadece Türkiye’de değil, uluslararası çevrelerde de genetik ve kompleks hastalıkların moleküler tanısında uzman bir merkez olarak kabul görmektedir.