Kıraça Holding
Anasayfa | Site Haritası | İletişim
English
 

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Sosyal Sorumluluk

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü tümüyle Arkeolojik ve Kentsel Sit olarak koruma altına alınmış olan Antalya - Kaleiçi'nde, bir yapı adası üzerinde yer alan iki eski binanın, Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınıp 1993-1995 yılları arasında onarılmasından sonra kurulmuş ve 18 Mayıs 1996 tarihinde kapılarını bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine açmıştır. Sonraları, bunların bitişiğindeki bir diğer eski eser niteliğindeki evin de onarılarak 1999 yılında hizmete sokulmasıyla birlikte büyük bir yapı kompleksine dönüşmüştür.

Enstitü, öncelikle Antalya ve çevresinin tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ve tüm Akdeniz kıyılarındaki ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara ve araştırmalara destek olmak amacıyla Vehbi Koç Vakfı bünyesinde yer alan uluslararası bir kültür kurumudur. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşayan bir enstitü olarak bilim, kültür ve sanata katkıda bulunmak da kuruluş amaçlarındandır.

Kompleks üç bağımsız yapıdan oluşmaktadır. Kütüphane olarak kullanılan ilk yapı, iki katlı geleneksel dış sofalı Türk Evi'nin "L" formlu geç bir örneğidir. Neredeyse büyük bir bölümü yok olan bu ev çağdaş kütüphane mimarisinin gerekleriyle, geleneksel Kaleiçi mimarisiyle uyumlu biçimde yenilenerek onarılmıştır. Yapının üst katı süreli yayınlar ve nadir kitaplar bölümü ve çalışma odalarına ayrılmıştır; alt katta ise ana kütüphaneler, ofis ve kafeterya bulunmaktadır. Yapıya sonradan eklenen iki katlı yapı kompleksinin üst katı sergi salonu, alt kat ise konferans salonu olarak hizmet vermektedir.

Enstitünün her geçen gün daha da zenginleşen nadir yayınlar koleksiyonu; öncelikle hedeflenen coğrafya ile ilgili Eskiçağ Bilimlerine yönelik araştırmacıların da istekleri doğrultusunda oluşturulan kütüphanesi; belge, fotoğraf ve dia arşivleri yerli-yabancı araştırmacıların yararına sunulmakta; yıllık programlar çerçevesinde konserler, konferanslar, paneller, seminerler, arkeoloji filmleri toplu gösterileri gibi kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Enstitü kendi yayınlarıyla da bir diğer kültür hizmetini yerine getirerek, özellikle Antalya Bölgesi ve Anadolu Akdenizi'yle ilgili araştırmacıların sesini yıllık dergisi "Adalya", bölgedeki son kazı ve yüzey araştırma sonuçlarını ANMED ile ve çeşitli bilimsel monografi dizileriyle paylaşıma açmaktadır. Enstitü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar vermekte; kazı, onarım ve yüzey araştırma projeleri ve bilimsel çalışmalara destek olmaktadır.

Suna - İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

Antalya’nın eski merkezi Kaleiçi’nde yer alan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki bina, Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınarak özenli bir restorasyonun ardından geleneksel mimarlık ve halk kültürü öğelerini belgelemek ve bunları yeni kuşaklara doğru biçimde tanıtmak amacıyla 1996 yılında Kaleiçi Müzesi adıyla “özel müze” statüsünde  ziyarete açılmıştır.

İki farklı yapıdan oluşan Müze’nin  ilk binası 19. yüzyıla ait tipik Antalya evinin iki katlı bir örneğidir. Ziyaretçi evin üst katına çıktığında kendini kentin eski fotoğraflarıyla; “geçmiş zaman aynası”ndan nostaljik yansımalarla; efektlerle desteklenmiş kahve ikramı, damat tıraşı, kına gecesi gibi Anadolu kültüründen sahnelerin içinde bulur.

Müze’nin diğer binası 1863 tarihli Aya Yorgi (Agios Georgios) Kilisesi’dir. İki yıllık bir restorasyonun ardından sergi salonu olarak kültür hizmetine sunulan yapının ana mekanında müzenin zengin Çanakkale Seramikleri koleksiyonu teşhir edilmekte, üst katında ise yöre kültürleriyle bağlantılı kısa soluklu tematik sergilere yer verilmektedir. 

akmed.kaleicimuzesi.com